CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÊ TÔNG

Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của bê tông + Hàm lượng nước: nếu hàm lượng nước cho vào quá lớn liên kết trong hỗn hợp sẽ bị phá vỡ và xảy ra hiện tượng phân tầng và tách ra lượng nước thừa, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng của bê tông. Bên … Đọc tiếp CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÊ TÔNG