home

[ux_slider]

[ux_banner height=”600px” bg=”17″ bg_size=”original” bg_pos=”48% 71%”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”637px” bg=”18″ bg_pos=”62% 68%”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”637px” bg=”15″ bg_pos=”62% 68%”]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[ux_slider infinitive=”false” draggable=”false” arrows=”false” nav_color=”dark” bullets=”false”]

[ux_banner height=”378px” bg=”9147″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.68)” bg_pos=”79% 68%”]

[text_box width=”78″ width__sm=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[testimonial image=”341″ image_width=”142″ name=”Mr. Kim” company=”Tổng Giám Đốc”]

Bê Tông Hà Nam là công ty chuyên cung cấp bê tông thương phẩm cho các công trình xây dựng dân dụng, nhà máy, bến cảng… Với tiêu chí đặt chất lượng lên hàng đầu, chúng tôi luôn đồng hành và hợp tác cùng các bạn phát triển !

[/testimonial]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”3″]

[featured_box img=”7733″ pos=”center” title=”Con kê bê tông – Sợi thép” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″]

[featured_box img=”7733″ pos=”center” title=”Con kê bê tông – không sợi thép” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″]

[featured_box img=”7733″ pos=”center” title=”Gạch tự chèn” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/featured_box]

[/col]
[col span=”3″]

[featured_box img=”7733″ pos=”center” title=”Gạch bê tông” margin=”0px 0px 0px 0px” icon_border=”2″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”7454″ depth=”2″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”Add Any content here”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[button text=”Add Any content here”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”7451″ depth=”2″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”43px” height=”276px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[title text=”Tin tức”]

[blog_posts style=”default” columns=”3″ depth=”1″ slider_nav_style=”circle” slider_nav_position=”outside” show_date=”text” comments=”false” image_height=”223px” text_align=”left” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[/section]
[message_box bg_color=”rgb(74, 74, 74)” padding=”36″]

[row v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[button text=”Callout button” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”flipInY”]

[/col]

[/row]

[/message_box]
[message_box]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ align=”center”]

[button text=”Click me” color=”white” style=”outline” radius=”99″]

[/col]

[/row]

[/message_box]

Video Công ty
Facebook
Tin tức

CÁCH CHỌN ĐÁ ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG

👉 CÁCH CHỌN ĐÁ ĐỔ BÊ TÔNG MÓNG 👈 Lớp bê tông móng có chức năng tạo ra bề mặt bằng phẳng, chống mất nước xi măng. Có tác dụng